logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
8

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej

Adresaci

Zakres treści

 1. Zasady i formy protokołowania zebrań RP – wersja tradycyjna i elektroniczna.
 2. Formy dokumentowania decyzji RP: uchwała, opinia, zatwierdzenie.
 3. Obowiązki i uprawnienia protokolanta.
 4. Prawne/regulaminowe prowadzenie zebrań RP:
  1. formy zawiadamiania członków RP,
  2. sposoby przyjmowania protokołu przez RP,
  3. udostępnianie protokołów członkom RP,
  4. wnoszenie sprostowań, poprawek, przechowywanie i archiwizowanie protokołów,
  5. tajne a jawne głosowanie RP.
 5. Wzory uchwał i opinii.
 6. Regulamin działalności RP – jego schemat, tworzenie i tryb ustalania regulaminu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
15-20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu