logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
89

Uczeń z Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonujący uczeń z autyzmem (HFA) w klasie i społeczności szkolnej

Adresaci

Zakres treści

  1. Specyfika autystycznego spektrum zaburzeń – sfera poznawcza, emocjonalna, teoria umysłu.
  2. Trudności szkolne i społeczne.
  3. Organizacja środowiska szkolnego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb dziecka.
  4. Klasa a dziecko z ZA i HFA.
  5. Strategie pomocne w pracy edukacyjnej z dzieckiem z ASD.
  6. Rozwijanie umiejętności społecznych – efektywne metody.
  7. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego, asystenta nauczyciela.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
8
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu