logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
88

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci

Zakres treści

  1. Specyficzne trudności w uczeniu się.
  2. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole.
  3. Uczeń niedowidzący, niedosłyszący, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
  4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podstawy teoretyczne i rozwiązania dydaktyczne.
  5. Organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
110,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu