logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
88

Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole - specyfika funkcjonowania, metody pracy

Adresaci

Zakres treści

  1. Funkcjonowanie uczniów ze spektrum autyzmu.
  2. Specyfika potrzeb społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych.
  3. Przygotowanie szkoły na przyjęcie ucznia z autyzmem lub Zespołem Aspergera (ZA).
  4. Zachowania trudne u uczniów z autyzmem i ZA – jak sobie z nimi radzić, jak je ograniczać?
  5. Diagnoza specyficznych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych (diagnoza funkcjonalna).
  6. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) – zasady tworzenia, metody, techniki i formy pracy z uczniem z autyzmem i z ZA, przykłady oddziaływań rewalidacyjnych.
  7. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z autyzmem i z ZA – analiza części składowych zajęć, ocena sposobu realizacji i zrealizowania wytyczonych celów, propozycje modyfikacji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu