logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
87

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się

Adresaci

Zakres treści

 1. Strategie oceniania kształtującego.
 2. Cele lekcji (sposoby formułowania, prezentowania i sprawdzania stopnia osiągnięcia).
 3. Kryteria oceniania (nacobezu).
 4. Pytania kluczowe.
 5. Ocena kształtująca a sumująca.
 6. Informacja zwrotna (IZ).
 7. Ocena koleżeńska i samoocena.
 8. Motywowanie uczniów do pracy na lekcji:
  1. techniki mobilizujące i angażujące uczniów do pracy,
  2. techniki sprzyjające właściwej organizacji pracy na lekcji,
  3. techniki uczące współpracy,
  4. techniki zadawania pytań.
 9. Ocenianie kształtujące a współpraca z rodzicami.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
8
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu