WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
87

Edukacja włączająca - uczeń przewlekle chory w szkole ogólnodostępnej

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • pedagodzy specjalni
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Przepisy prawne dotyczące kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Specyfika funkcjonowania ucznia przewlekle chorego w szkole (funkcjonowanie społeczne i emocjonalne, możliwości edukacyjne, trudności w uczeniu się).
 3. Współpraca z rodzicami.
 4. Formy i metody pracy z uczniem dostosowane do jego potrzeb.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają aktualne przepisy prawne dotyczące organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • poznają specyfikę funkcjonowania w różnych obszarach ucznia niepełnosprawnego
 • opracują przykładową diagnozę funkcjonalną
 • poznają przykładowe IPET-y
 • poznają metody i formy pracy dostosowane do potrzeb uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu