logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
87

Kształtująca obserwacja koleżeńska, jako sposób na uczenie się szkoły nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Cele obserwacji zajęć edukacyjnych i wychowawczych.
  2. Kiedy uczniowie się uczą?
  3. Krytyczny przyjaciel.
  4. Zadania obserwowanego i obserwującego.
  5. Obserwowane elementy lekcji w kontekście podnoszenia efektywności kształcenia.
  6. Omawianie obserwowanych zajęć.
  7. Zalety i wady obserwacji kształtującej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu