logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
86

Ocenianie kształtujące w praktyce

Adresaci

Zakres treści

  1. Idea oceniania kształtującego.
  2. Ocenianie kształtujące jako sposób na efektywne nauczanie.
  3. Strategie oceniania kształtującego – określanie celów lekcji, nacobezu, praca w grupach, informacja zwrotna.
  4. Metody i techniki w ocenianiu kształtującym.
  5. Zeszyt OK jako motywator uczniowski.
  6. Konstruowanie lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego – opracowanie scenariusza przykładowej lekcji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu