logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
86

Zajęcia twórcze w pracy z dzieckiem

Adresaci

Zakres treści

  1. Rozwijanie twórczości u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w świetle nowej podstawy programowej.
  2. Istota zajęć twórczych.
  3. Cele i zasady organizacji zajęć rozwijających twórczość dzieci.
  4. Przykładowe zabawy i ćwiczenia uczące dzieci twórczego myślenia (część praktyczna).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu