WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
85

Zaburzenia uczenia się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Definicja, przyczyny i objawy zaburzeń w uczeniu się o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.
 2. Symptomy specyficznych zaburzeń uczenia się.
 3. Diagnoza ucznia z zaburzeniami uczenia się jako podstawa oddziaływań terapeutycznych.
 4. Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.
 5. Zasady opracowywania programów wsparcia dla uczniów z zaburzeniami w uczeniu się o charakterze dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • usystematyzują wiedzę na temat przyczyn i objawów zaburzeń uczenia się
 • wzbogacą wiedzę na temat symptomów specyficznych zaburzeń uczenia się
 • poznają specyfikę diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ucznia z zaburzeniami uczenia się
 • nabędą umiejętność pracy z uczniami z zaburzeniami uczenia się
 • nabędą umiejętność opracowywania programów wsparcia dla uczniów z zaburzeniami uczenia się.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu