logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
85

Prace domowe - zadawaj z sensem nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Prace domowe – konieczność czy tradycja?
  2. Rodzaje i funkcje pracy domowej.
  3. Kiedy praca domowa ma wartość edukacyjną?
  4. Praca domowa okazją do kształtowania kompetencji kluczowych.
  5. Zasady dotyczące prac domowych – współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców.
  6. Bank pomysłów – inspiracje, dobre praktyki.
  7. Praca domowa – sposoby ewaluacji problemu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu