WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
84

Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia - organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Specyficzne trudności w uczeniu się.
 2. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole.
 3. Uczeń niedowidzący, niedosłyszący, z autyzmem, z zespołem Aspergera.
 4. Organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają symptomy specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
 • udoskonalą umiejętność analizy wskazań opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • poznają metody i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • udoskonalą umiejętność rozpoznawania potrzeb ucznia i planowania pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • nabędą umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu