logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
84

Wspieranie dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Adresaci

Zakres treści

  1. Pojęcie specyficznych trudności w nauce.
  2. Przyczyny i objawy trudności w uczeniu się, czytaniu i pisaniu.
  3. Diagnozowanie preferowanego przez dziecko stylu uczenia się.
  4. Istota terapii pedagogicznej.
  5. Nowoczesne teorie nauczania polisensorycznego.
  6. Metody pracy wspierające dziecko ze specyficznymi trudnościami w nauce.
  7. Wskazówki do pracy dla nauczyciela i rodzica.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu