logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
84

Planowanie lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Planowanie realizacji podstawy programowej:
  • kierunkowe,
  • wynikowe,
  • bieżące.
 2. Cele lekcji w języku ucznia.
 3. Kryteria oceniania, czyli odsłaniamy karty przed uczniami.
 4. Pytania kluczowe i stymulujące myślenie jedną z dróg do osiągnięcia celu.
 5. Narzędzia TIK, jako element wspomagający realizację podstawy programowej.
 6. Stwarzanie sytuacji problemowych sprzyjających kształtowaniu samodzielności uczniów.
 7. Ocena koleżeńska i samoocena – rozwijanie u ucznia odpowiedzialności za własną naukę.
 8. Sposoby zbierania informacji zwrotnych o osiągniętych celach lekcji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu