logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
84

Ocenianie to wyzwanie – prawo a praktyka i przyzwyczajenia nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Ocenianie a diagnoza, kontrola, wspomaganie, ewaluacja – pojęcia, zależności, cele.
 2. Ocenianie w prawie oświatowym:
  1. przedmiot oceny,
  2. funkcje oceniania wewnątrzszkolnego,
  3. rodzaje oceniania,
  4. cele oceniania bieżącego,
  5. obowiązki nauczycieli.
 3. Praktyka, przyzwyczajenia i mity o ocenianiu.
 4. Ocenianie sumujące a kształtujące.
 5. Strategie oceniania kształtującego, a wymagania wobec szkół/nauczycieli.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu