logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
83

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Adresaci

Zakres treści

  1. Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
  2. Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
  3. Metody i techniki wspomagania ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  4. Planowanie metodyczne z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  5. Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu