WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
81

Sposoby ewaluacji pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w myśl nowej podstawy programowej

Adresaci

  • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
  • nauczyciele wychowawcy

Zakres treści

  1. Kontrola i ocena osiągnięć edukacyjnych w świetle podstaw prawnych.
  2. Efekty uczniowskiej refleksji.
  3. Ocenianie sumatywne i formatywne.
  4. Praktyczne sposoby oceniania na zajęciach.
  5. Przykładowe tabele kryteriów oceny pracy uczniów (praca w zespole, plakat, dyskusja – różne typy, głośne czytanie).

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają sposoby ewaluacji pracy uczniów
  • opracują tabele kryteriów oceny pracy uczniów na różnych przedmiotach.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu