logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
81

Wsparcie uczniów z obniżonymi możliwościami poznawczymi. Wykorzystanie obszarów alternatywnych nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Temperament a inteligencja – jak wykorzystać wiedzę o podstawowych wymiarach osobowości?
  2. 5x nadpobudliwość, czyli nie tylko ADD.
  3. Style poznawcze – stonoga czy skoczek?
  4. Mózg – użytkowanie, dieta. Jak wykorzystać jego właściwości do wspierania dziecka w nauce szkolnej.
  5. Uczeń w niszy edukacyjnej.
  6. Efekt Golema, Galatei i inne.
  7. Błędy percepcji wpływające na szacowanie i ocenianie.
  8. Wybrane socjologiczne koncepcje trudności w uczeniu się i ich implikacje dla edukacji szkolnej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu