WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
80

OK zeszyt pomaga się uczyć

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności szkół podstawowych

Zakres treści

 1. Co się stało ze szkolnym zeszytem?
 2. Warunki dobrego uczenia/uczenia się.
 3. Strategie OK a praktyka szkolna.
 4. Cel i zasady prowadzenia OK zeszytu.
 5. Elementy OK w zeszycie:
  1. cele lekcji,
  2. kryteria sukcesu,
  3. refleksje własne ucznia,
  4. mapy myślowe związane z tematem,
  5. podsumowania lekcji, odpowiedź na pytania kluczowe,
  6. prace domowe,
  7. informacja zwrotna nauczyciela,
  8. ocena koleżeńska,
  9. samoocena.
 6. Przykłady dobrej praktyki – inspiracje.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają cel i zasady prowadzenia OK zeszytu pomagającego uczniowi w procesie uczenia się
 • poznają sposoby robienia efektywnych notatek na/do lekcji
 • poznają i/lub udoskonalą sposoby udzielania informacji zwrotnej
 • udoskonalą umiejętność skutecznego motywowania uczniów do pracy.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu