logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
80

Specyficzne trudności w nauce - przyczyny, objawy, działania terapeutyczne nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Typowe a specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia) – charakterystyka porównawcza.
 2. Przyczyny powstawania trudności:
  1. koncepcje biologiczne,
  2. koncepcja neuropsychologiczna,
  3. koncepcja lingwistyczna.
 3. Symptomy trudności w wieku przedszkolnym i charakterystyczne objawy w nauce różnych przedmiotów.
 4. Analiza wytworów dziecięcych pod kątem symptomatyki zaburzeń.
 5. Analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Opracowanie programu terapeutycznego.
 7. Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu