logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
80

OK zeszyt pomaga się uczyć

Adresaci

Zakres treści

 1. Co się stało ze szkolnym zeszytem?
 2. Warunki dobrego uczenia/uczenia się.
 3. Strategie OK a praktyka szkolna.
 4. Cel i zasady prowadzenia OK zeszytu.
 5. Elementy OK w zeszycie:
  1. cele lekcji,
  2. kryteria sukcesu,
  3. refleksje własne ucznia,
  4. mapy myślowe związane z tematem,
  5. podsumowania lekcji, odpowiedź na pytania kluczowe,
  6. prace domowe,
  7. informacja zwrotna nauczyciela,
  8. ocena koleżeńska,
  9. samoocena.
 6. Przykłady dobrej praktyki – inspiracje.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu