WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
7

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej

Adresat

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Zasady i formy protokołowania zebrań RP – wersja tradycyjna i elektroniczna.
 2. Formy dokumentowania decyzji RP: uchwalenie, opiniowanie, zatwierdzenie.
 3. Obowiązki i uprawnienia protokolanta.
 4. Prawne/regulaminowe prowadzenie zebrań RP:
  1. formy zawiadamiania członków RP,
  2. sposoby przyjmowania protokołu przez RP,
  3. udostępnianie protokołów członkom RP,
  4. wnoszenie sprostowań, przechowywanie i archiwizowanie protokołów,
  5. tajne a jawne głosowanie RP.
 5. Regulamin działalności RP – tworzenie i tryb ustalania regulaminu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają sposoby dokumentowania pracy RP oraz podejmowanych przez nią decyzji
 • udoskonalą umiejętności konstruowania uchwał związanych z kompetencjami stanowiącymi i opiniującymi RP oraz poznają tryb ich podejmowania
 • opracują przykładowy ramowy regulamin rady pedagogicznej.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu