logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
7

Jak wspierać uczniów po powrocie do szkoły po pandemii? Problemy psychologiczne, emocjonalne i wychowawcze nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Etiologia problemów uczniów związana z powrotem do szkoły po pandemii:
  1. zmiany w funkcjonowaniu społecznym,
  2. determinanty oraz przejawy problemów emocjonalnych,
  3. źródła problemów występujących w sferze intelektualno-poznawczej,
  4. problemy wychowawcze, jako szczególna forma problemów rodziców i dzieci.
 2. Diagnoza – rozpoznawanie specyficznych problemów uczniów i ich rodzin:
  1. analiza funkcjonowania psychosomatycznego,
  2. poziom zaspokojenia potrzeb,
  3. funkcjonowanie w sferze wolicjonalnej,
  4. prawidłowość relacji interpersonalnych.
 3. Metody wsparcia uczniów po powrocie do szkoły – po pandemii i ich rodziców:
  1. przygotowanie uczniów do powrotu do szkoły – formy zdalne i bezpośrednie,
  2. rozwiązywanie i łagodzenie problemów uczniów – działania interwencyjne indywidualne i grupowe (klasowe, społecznościowe),
  3. techniki pracy z rodzicami,
  4. planowanie wsparcia strategicznego (długofalowego), jako część programu wychowawczo-profilaktycznego.

  Przewidywane efekty szkolenia

  Uczestnicy:

  • potrafią udzielić wsparcia uczniom powracającym do szkoły po pandemii
  • potrafią określić psychospołeczne przyczyny problemów, dokonać ich prawidłowej diagnozy
  • nabędą umiejętność zaplanowania i zrealizowania form wsparcia adekwatnego od potrzeb uczniów i ich rodziców (m.in. wsparcie bezpośrednie, zdalne, indywidualne, grupowe, doraźne [interwencyjne] i strategiczne [długofalowe]).
  Liczba godzin
  3
  Odpłatność
  100,00
  Liczba uczestników w grupie
  15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu