WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
79

Ocenianie kształtujące w praktyce

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy różnych typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Idea oceniania kształtującego.
 2. Ocenianie kształtujące jako sposób na efektywne nauczanie.
 3. Strategie oceniania kształtującego – określanie celów lekcji, nacobezu, praca w grupach, informacja zwrotna.
 4. Metody i techniki w ocenianiu kształtującym.
 5. Zeszyt OK jako motywator uczniowski.
 6. Konstruowanie lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego – opracowanie scenariusza przykładowej lekcji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę na temat oceniania kształtującego
 • uświadomią sobie potrzebę wprowadzania do codziennej praktyki zasad, metod i technik oceniania kształtującego
 • nabędą umiejętność planowania lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego – opracują scenariusz przykładowej lekcji.
Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu