logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
79

Diagnoza funkcjonowania dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Charakterystyka typowych i specyficznych trudności w nauce; przyczyny powstawania; objawy.
 2. Metoda indywidualnego przypadku w praktyce pedagogicznej.
 3. Podstawowe techniki badawcze:
  1. obserwacja w edukacji przedszkolnej (pod kątem gotowości szkolnej, symptomów ryzyka dysleksji, zaburzeń lateralizacji),
  2. obserwacja w edukacji wczesnoszkolnej (pod kątem trudności w nauce, ryzyka dysleksji, szczególnych uzdolnień),
  3. analiza formalna i merytoryczna wytworów dziecka,
  4. nieprawidłowości charakterystyczne dla zaburzeń percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 4. Poznanie dziecka i jego relacji w środowisku rodzinnym.
 5. Analiza zgromadzonego materiału: prognoza pozytywna, negatywna.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu