logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
78

Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Główne aspekty gotowości szkolnej.
 2. Podstawowe techniki badawcze:
  1. obserwacja: konieczne warunki, cechy nauczyciela,
  2. przebieg obserwacji pod kątem: gotowości szkolnej, symptomów ryzyka dysleksji, zaburzeń lateralizacji,
  3. propozycje zastosowania różnych kwestionariuszy do oceny gotowości szkolnej,
  4. analiza formalna i merytoryczna wytworów dziecka.
 3. Analiza zgromadzonego materiału: ocena gotowości szkolnej, opracowanie zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu