logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
77

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w fizycznym obszarze rozwoju dziecka.
  2. Przykłady planowych działań nauczyciela w kształtowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu.
  3. Metodyka prowadzenia planowych zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.
  4. Tradycyjne i niekonwencjonalne przybory wykorzystywane na zajęciach ruchowych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu