WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Ocenianie osiągnięć uczniów
77

Ocena wspierająca proces uczenia (się) ucznia edukacji wczesnoszkolnej - elementy OK

Adresaci

 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zakres treści

 1. Czym jest OK? Strategie OK.
 2. Wybrane strategie OK – strategia I i III.
 3. Cel lekcji i kryteria sukcesu poprzedzające ocenę rozwojową.
 4. Techniki tworzenia kryteriów sukcesu – praca wzorcowa.
 5. Udzielanie uczniom pisemnej i ustnej IZ.
 6. Dokumentowanie rozwoju ucznia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają metodę – ocena pomagająca uczyć (się)
 • nabędą umiejętność konstruowania celu i kryteriów sukcesu
 • nabędą umiejętność udzielania oceny ustnej i pisemnej do przykładowej pracy ucznia
 • poznają sposoby dokumentowania rozwoju ucznia.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu