logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
76

Indywidualizacja kształcenia – 7 pomysłów na Twoją lekcję

Adresaci

Zakres treści

  1. Założenia indywidualizacji nauczania.
  2. Dylematy i problemy nauczycieli podejmujących zindywidualizowaną pracę na lekcji.
  3. Zalety, korzyści i efekty indywidualizacji procesu kształcenia.
  4. Sposoby indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym, słabym, przeciętnym – przykładowe rozwiązania metodyczne.
  5. Diagnozowanie stylów uczenia się i odkrywanie indywidualnych uzdolnień oraz potrzeb uczniów.
  6. Ocenianie kształtujące w indywidualizacji procesu nauczania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu