WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
76

Doradztwo zawodowe w szkole - potrzeba czasu czy przykry obowiązek?

Adresaci

 • wychowawcy klas
 • pedagodzy szkolni
 • szkolni doradcy zawodowi

Zakres treści

 1. Pojęcie i rola doradztwa zawodowego.
 2. Przepisy prawne dotyczące doradztwa zawodowego w szkole.
 3. Zakres zadań w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach na różnych etapach edukacyjnych.
 4. Osoby wdrażające zadania z doradztwa zawodowego w szkole.
 5. Instytucje i organizacje wspomagające doradztwo zawodowe w szkole.
 6. Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie wyboru ścieżki kształcenia na różnych etapach edukacyjnych.
 7. Przykłady lekcji (wychowawczych) dotyczących tematyki związanej z doradztwem

zawodowym.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę z zakresu wdrażania doradztwa zawodowego w szkole
 • nabędą umiejętności rozpoznawania potrzeb uczniów w zakresie wyboru ścieżki kształcenia na różnych etapach edukacyjnych
 • opracują scenariusz lekcji wychowawczej związanej z tematyką doradztwa zawodowego.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu