logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
76

Ciekawa lekcja wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Struktura podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego w zakresie wychowania fizycznego.
  2. Formy aktywności ruchowej dzieci młodszych w kontekście lekcji wychowania fizycznego.
  3. Przykłady wykorzystania nietypowych przyborów i środków dydaktycznych na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I–III.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu