logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
75

Mały matematyk – edukacja matematyczna dzieci wg metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Adresaci

Zakres treści

 1. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – założenia programowe i metodyczne.
 2. Propozycje działań edukacyjnych kształtujących umiejętności matematyczne dzieci w zakresie:
  1. orientacji przestrzennej,
  2. rytmów,
  3. liczenia,
  4. klasyfikacji,
  5. intuicji geometrycznych,
  6. konstruowania gier.
 3. Rola pomocy dydaktycznych w nabywaniu kompetencji matematycznych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu