logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
73

Wspomaganie w nauce ucznia z trudnościami w uczeniu się nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Uczeń z trudnościami w uczeniu się – kim jest?
  2. Co oznacza inteligencja niższa, niż przeciętna?
  3. Szkolne funkcjonowanie dzieci „środka”.
  4. Wskazówki dla nauczycieli/wychowawców pracujących z uczniem z trudnościami w uczeniu się.
  5. Współpraca z rodzicami dzieci z obniżonymi możliwościami poznawczymi.
  6. Nisza edukacyjna T. Armstronga.
  7. Czy przeciętność to „wada” szkolna?
  8. Zależność między systemem komunikacji w rodzinie, a poziomem osiągnięć szkolnych.
  9. Czy dobre stopnie gwarantują sukces na polu zawodowym?
  10. Kompetencje emocjonalne, jako wsparcie w rozwoju dzieci „środka”.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu