logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
72

Metody wspierające opanowanie umiejętności czytania i pisania przez dzieci w młodszym wieku szkolnym nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Przyczyny trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
  2. Symptomy świadczące o trudnościach w opanowaniu czytania i pisania.
  3. Diagnozowanie umiejętności uczniów.
  4. Prezentacja metod pracy z dziećmi z trudnościami w nauce czytania i pisania m.in. metoda 18 struktur wyrazowych, treningowe czytanie, kombinatoryka wyrazowa i zdaniowa.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu