logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
71

Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez sztukę nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Elementy psychologii rozwojowej.
  2. Wychowanie przez sztukę.
  3. Znaczenie sztuki w edukacji ucznia.
  4. Rodzaje sztuki wizualnej w szkole.
  5. W jaki sposób wprowadzać sztukę do edukacji dziecka?
  6. Współpraca szkoły/placówki z instytucjami kulturalnymi zaangażowanymi w edukację kulturalną dzieci i młodzieży.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu