logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
71

Praca z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Modyfikacja programów nauczania adekwatnie do potrzeb pracy z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów.
  2. Projektowanie pomocy i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem metodyki UDL oraz adaptacji i racjonalnych dostosowań (usprawnień) – rozwiązania praktyczne w ramach poszczególnych przedmiotów.
  3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy z grupą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów.
  4. Zaangażowanie nauczycieli w budowaniu społeczności klasowej, dobrych relacji, wzajemnego szacunku i tolerancji, jako podstawa w środowisku edukacji włączającej i profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
140,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu