WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
70

Techniki i metody relaksacyjne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym - warsztaty

Adresaci

 • nauczyciele edukacji przedszkolnej
 • zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zakres treści

 1. Treści podstawowe obejmujące wiedzę dotyczącą fizjologii reakcji stresowej i reakcji relaksacyjnej – wprowadzenie.
 2. Technika relaksacji E. Jacobsona w wersji Barbary Kaji przystosowanej do pracy z małymi dziećmi.
 3. Relaksacja H. Wintreberta.
 4. Relaksacja – trening autogenny wg J. H. Schultza.
 5. Ćwiczenia oddechowe jako forma relaksu i rozluźnienia – propozycje ćwiczeń i zabaw.
 6. Gimnastyka wg de Milla.
 7. Ćwiczenia ruchowe jako forma relaksacji – propozycje zabaw.
 8. Techniki wizualizacyjne z wykorzystaniem muzyki, rysowania i opowiadania.
 9. Elementy bajkoterapii jako metody relaksacyjnej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę dotyczącą technik relaksacji i możliwości ich wykorzystania w pracy z małymi dziećmi
 • poznają różne techniki relaksacyjne
 • nabędą umiejętność dobierania i zastosowania wybranych technik relaksacyjnych w pracy z grupą dzieci.
Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
16--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu