logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
70

Nauczanie wielozmysłowe czyli nauka przez działanie w edukacji wczesnoszkolnej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Co to znaczy uczyć polisensorycznie, wielozmysłowo i obupółkulowo?
  2. Co to znaczy mieć preferowany zmysł oraz preferencje półkuli mózgowej i na czym to polega w praktyce?
  3. Inteligencje wielorakie.
  4. Diagnoza dzieci w klasie.
  5. Wybrane metody aktywizujące na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu