logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
7

Dwa roczniki - jeden poziom. Jak pomóc absolwentom szkoły podstawowej odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej? nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Psychologiczny i fizyczny obraz ucznia kończącego szkołę podstawową.
 2. Metody i formy pracy w szkole podstawowej – co warto kontynuować?
  1. ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej,
  2. rozwój kompetencji kluczowych,
  3. tutoring szkolny.
 3. Wizerunek nauczyciela – jak budować swój autorytet u 14-15 latków?
 4. Współpraca z rodzicem – jak tworzyć koalicję?
 5. Dwa roczniki – jeden poziom: szanse i zagrożenia.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu