logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
69

Metody aktywizujące w praktyce szkolnej

Adresaci

Zakres treści

 1. Nauczycielskie strategie aktywizujące uczniów na zajęciach lekcyjnych:
  1. jak rozpoczynać lekcje?
  2. jak zaangażować uczniów?
  3. jak uczyć współpracy?
  4. jak powtarzać i utrwalać wiedzę?
 2. Metody aktywizujące w procesie uczenia się:
  1. metody integracyjne,
  2. metody tworzenia i definiowania pojęć,
  3. metody hierarchizacji,
  4. metody rozwijające twórcze myślenie,
  5. metody dyskusyjne,
  6. gry dydaktyczne,
  7. metoda eksperymentu,
  8. metody ewaluacyjne.
 3. Projektowanie scenariusza zajęć z zastosowaniem wybranej metody pracy z uczniem.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu