WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
69

Terapia muzyką i piosenką dla dzieci w wieku przedszkolym i wczesnoszkolnym

Adresaci

  • nauczyciele edukacji przedszkolnej
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zakres treści

  1. Muzyka w zabawie, nauce i wypoczynku dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  2. Rola terapeutyczna muzyki i piosenki w pracy z dziećmi ze specyficznymi możliwościami i potrzebami edukacyjnymi.
  3. Tworzenie własnych form scenicznych z wykorzystaniem muzyki klasycznej i rozrywkowej – zajęcia praktyczne.
  4. Rola percepcji muzyki a edukacja artystyczna.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • pogłębią wiedzę na temat roli terapeutycznej muzyki i piosenki w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • nabędą umiejętność tworzenia własnych form scenicznych z wykorzystaniem muzyki klasycznej i rozrywkowej.
Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
16--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu