logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
69

Nauka łatwa i przyjemna - jak pomóc dzieciom osiągnąć sukces? nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Mózg siedzibą pamięci.
  2. Pamięć i jej rodzaje.
  3. Style uczenia się – Test WAK.
  4. Zastosowanie technik pamięciowych (mnemotechnik) w nauce.
  5. Nastawienie i motywacja.
  6. Graficzne notatki – mapy myśli.
  7. Wskazówki skutecznego uczenia się.
  8. Nauczyciel jako mentor uczenia się.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu