logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
69

Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – nowoczesne metody pracy

Adresaci

Zakres treści

  1. Istota nauczania matematyki a aktywność dziecka w świetle nowej podstawy programowej.
  2. Metody, techniki, gry i zabawy wykorzystywane podczas realizacji zajęć edukacji matematycznej w kl. I-III.
  3. Zaplanowanie efektywnych zajęć rozwijających pamięć, myślenie i koncentrację dziecka.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu