logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
68

Inspiracje wczesnoszkolne - metody i formy pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej nowość

w edukacji wczesnoszkolnej

Adresaci

Zakres treści

  1. Specyfika pracy z dzieckiem w klasach I–III w świetle nowej podstawy programowej.
  2. Diagnoza wstępna, czyli jak dotrzeć do potencjału ucznia.
  3. Wspomaganie rozwoju dziecka wybranymi metodami pracy.
  4. Praca z dzieckiem zdolnym i z trudnościami w uczeniu się – wybrane metody i formy pracy, gry i zabawy dydaktyczne.
  5. Budowanie zespołu klasowego.
  6. Współpraca z rodzicami.
  7. Zajęcia pozalekcyjne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu