logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
68

Wczesnoszkolna edukacja polonistyczna – nowoczesne metody pracy nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Istota nauczania treści polonistycznych a aktywność dziecka w świetle nowej podstawy programowej.
  2. Metody, techniki, gry i zabawy wykorzystywane w realizacji zajęć edukacji polonistycznej na zajęciach lekcyjnych w kl. I-III.
  3. Zaplanowanie efektywnych zajęć rozwijających kreatywność, pamięć, myślenie i koncentrację dziecka.
  4. Opracowanie przykładowego scenariusza zajęć edukacyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu