logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
64

Jak rozwijać samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów na przedmiotach przyrodniczych w szkole ponadpodstawowej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Cele edukacji przyrodniczej w szkole ponadpodstawowej zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  2. Profil kompetencyjny ucznia i nauczyciela szkoły ponadpodstawowej.
  3. Przegląd wybranych metod naukowych stosowanych w edukacji przyrodniczej, warunkujących pełną realizację podstawy programowej.
  4. Metody służące rozwijaniu samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów szkół ponadpodstawowych.
  5. Czynniki ułatwiające i utrudniające kształtowanie postaw proinnowacyjnych uczniów.
  6. Przykłady dobrych praktyk.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu