logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
64

Uczeń zdolny – rozwijanie potencjału ucznia nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Uczeń zdolny – specyfikacja.
 2. Dlaczego geniusze mają słabe stopnie?
 3. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych.
 4. Osobowościowe uwarunkowania zdolności.
 5. Psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju zdolności ucznia.
 6. Pozytywne i negatywne cechy uczniów zdolnych.
 7. Strategie zwiększania zdolności metakognitywnych.
 8. Rola nauczyciela w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności.
 9. Rodzinne i środowiskowe przyczyny SNOS.
 10. Prawa Sylwii Rinn.
 11. Wybrane narzędzia do diagnozowania i badania poziomu uzdolnień oraz twórczości.
 12. Wybrane metody i techniki pomocne w pracy z uczniami uzdolnionymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu