logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
64

Indywidualizacja procesu kształcenia - praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się

Adresaci

Zakres treści

  1. Założenia indywidualizacji nauczania.
  2. Dylematy i problemy nauczycieli podejmujących zindywidualizowaną pracę na lekcji.
  3. Zalety, korzyści i efekty indywidualizacji procesu kształcenia.
  4. Sposoby indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym, słabym, przeciętnym – przykładowe rozwiązania metodyczne.
  5. Diagnozowanie stylów uczenia się i odkrywanie indywidualnych uzdolnień oraz potrzeb uczniów.
  6. Ocenianie kształtujące w indywidualizacji procesu nauczania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu