logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
64

Formy i metody aktywności muzycznej w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej

Adresaci

Zakres treści

  1. Swobodne wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach.
  2. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych i tanecznych.
  3. Rozwijanie talentów muzyczno-ruchowych.
  4. Rozbudzanie wrażliwości słuchowej oraz umiejętności odbioru i przeżywania muzyki poważnej i artystycznej.
  5. Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki.
  6. Poznawanie instrumentów muzycznych.
  7. Kreowanie sytuacji rozwijających wyobraźnię muzyczną w połączeniu słowa i ruchu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
12
Odpłatność
140,00
Liczba uczestników w grupie
12--15

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu