logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
63

Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów – zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniajacej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Sposoby diagnozowania zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.
  2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w celu podniesienia jakości edukacji oraz zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy:
    1. pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem oraz w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów,
    2. pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, rozwijających umiejętności uczenia się, rozwijających kreatywność,
    3. pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych o charakterze terapeutycznym.
  3. „Językiem szakala czy żyrafy?” – wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów i ich rodziców poprzez porozumiewanie bez przemocy.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu