logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
62

Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawowe elementy procesu uczenia się – tradycyjny i nowoczesny model uczenia się.
  2. Efektywność procesu uczenia się.
  3. Stadia w procesie uczenia się.
  4. Style uczenia się.
  5. Przyspieszone uczenie się.
  6. Prezentacja wybranych technik i metod aktywizujących oraz gier i zabaw dydaktycznych do zastosowania w procesie aktywizowania uczniów do nauki na różnych poziomach edukacyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu