logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
62

Jak zorganizować lekcję odwróconą?

Adresaci

Zakres treści

 1. Co to jest lekcja odwrócona?
 2. Korzyści z lekcji odwróconej.
 3. Etapy procesu nauczania w modelu lekcji odwróconej:
  1. planowanie,
  2. przekazanie informacji uczniom,
  3. wykorzystanie na lekcji zdobytej przez uczniów wiedzy,
  4. ocena postępów uczniów.
 4. Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w planowaniu lekcji odwróconej.
 5. Komunikacja z uczniem z wykorzystaniem dostępnych platform internetowych.
 6. Nauczyciel autorem materiałów edukacyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu