logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
62

Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów – zadania szkoły i przedszkola nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Wyrównie szans edukacyjnych uczniów zadaniem każdej szkoły i przedszkola.
  2. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów podstawą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji kształcenia specjalnego i pracy z uczniem zdolnym.
  3. Obserwacja pedagogiczna realizowana w toku bieżącej pracy podstawą skutecznego wsparcia ucznia w jego rozwoju.
  4. Obowiązek dostosowania programów nauczania i wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb uczniów – zadaniem każdego nauczyciela.
  5. Dostosowanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego do zróżnicowanych potrzeb uczniów – zadaniem każdej szkoły.
  6. Formy indywidualizacji kształcenia przewidziane w systemie oświaty.
  7. Dokumentacja szkoły z zakresu uwzględniania zróżnicowanych potrzeb uczniów.
  8. Udzielanie wsparcia uczniom o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w warunkach trwającej epidemii, w tym w okresach ograniczenia funkcjonowania szkoły/przedszkola.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu