logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
61

Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne aktywizujące metody oraz strategie nauczania i uczenia się w edukacji wczesnoszkolnej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Specyfika kształtowania umiejętności uczenia się na I etapie edukacji.
  2. Umiejętność uczenia się oraz nauczania w zapisach podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego.
  3. Zasady kształtowania i rozwijania umiejętności uczenia się.
  4. Kompetencje ucznia i nauczyciela.
  5. Metody aktywizujące w nauczaniu/uczeniu się.
  6. Uczenie się przez zabawę i aktywność ruchową.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu