WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
60

Wspieranie dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Adresaci

 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciele edukacji przedszkolnej
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • zainteresowani rodzice

Zakres treści

 1. Pojęcie specyficznych trudności w nauce.
 2. Przyczyny i objawy trudności w uczeniu się, czytaniu i pisaniu.
 3. Diagnozowanie preferowanego przez dziecko stylu uczenia się.
 4. Istota terapii pedagogicznej.
 5. Nowoczesne teorie nauczania polisensorycznego.
 6. Metody pracy wspierające dziecko ze specyficznymi trudnościami w nauce.
 7. Wskazówki do pracy dla nauczyciela i rodzica.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się
 • nabędą umiejętność diagnozowania preferowanego stylu uczenia się
 • poznają metody pracy wspierające dziecko ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • nabędą umiejętność prawidłowego przeprowadzenia wybranych ćwiczeń z zakresu gimnastyki mózgu.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu