logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
60

Projekt edukacyjny w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych nowość

matematyczno-przyrodniczych

Adresaci

Zakres treści 1. Projekt edukacyjny w prawie oświatowym.

 1. Projekt jako metoda nauczania.
 2. Rodzaje projektów edukacyjnych.
 3. Etapy realizacji projektu:
  1. koncepcja projektu,
  2. planowanie i organizacja pracy,
  3. realizacja zadań projektowych,
  4. prezentacja rezultatów projektu,
  5. ocena pracy uczniów,
  6. ewaluacja projektu edukacyjnego.
 4. Jak przygotować projekt badawczy?
 5. Projektowanie zajęć edukacyjnych pod kątem realizacji treści programowych metodą projektu przedmiotowego, interdyscyplinarnego i badawczego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu