logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
6

Diagnoza i rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w bieżącej pracy szkoły ukierunkowane na przeciwdziałanie postpandemicznym problemom uczniów nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Diagnoza problemów uczniów oraz monitorowanie bieżącej sytuacji wychowawczej w szkole.
  2. Problematyka stresu szkolnego.
  3. Uczniowski kryzys psychiczny po okresie izolacji i nauki zdalnej.
  4. Postpandemiczne problemy dydaktyczne i ich przezwyciężanie.
  5. Reintegracja klasy szkolnej i porządkowanie relacji rówieśniczych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu