WODN

Pobierz ofertę kursów (plik PDF)

oferta edukacyjna WODN KURSOR 2017/2018
Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
6

Statuty szkół/placówek i inne akty prawa wewnątrzszkolnego – zmiany w aspekcie reformy systemu oświaty

Adresaci

Zakres treści

  1. Statut szkoły, jako akt prawa wewnątrzszkolnego.
  2. Zasady tworzenia i wprowadzania statutu szkoły/placówki.
  3. Zmiany w statutach szkół/placówek wynikające z reformy systemu oświaty.
  4. Elementy statutów szkół, w tym nowe elementy wynikające z ustawy Prawo oświatowe.
  5. Terminy wprowadzania zmian w statutach.
  6. Procedura wprowadzania zmian w statutach szkół/placówek.
  7. Czas obowiązywania dotychczasowych statutów szkół/placówek.
  8. Nowelizacja innych aktów prawa wewnątrzszkolnego w aspekcie zmian w systemie oświaty.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00 zł
Liczba uczestników w grupie
20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu