logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy nadające uprawnienia
5

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Adresaci

Zakres treści

 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 2. Wezwanie pomocy.
 3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 4. Poszkodowany nieprzytomny.
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 6. Zadławienia.
 7. Urazy i skutki urazów.
 8. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.
 9. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
 10. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
 11. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
 12. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.
 13. Zatrucia.
 14. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
 15. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
30
Odpłatność
650,00
Liczba uczestników w grupie
12–24

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu