logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
59

Metoda projektów w pracy z uczniami

Adresaci

Zakres treści

  1. Wprowadzenie do pracy metodą projektów (Project Based Learning).
  2. Narzędzia ICT wspomagające pracę projektową.
  3. Przykładowe tematy projektów edukacyjnych.
  4. Dobór grup projektowych lub przydział projektów indywidualnych.
  5. Praca metodą projektów.
  6. Tworzenie i weryfikacja dokumentacji projektu.
  7. Prezentacja własnego projektu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu