logo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
58

Myślenie wizualne w edukacji nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Myślenie wizualne – czym jest?
  2. Rodzaje notatek graficznych.
  3. Jak wykorzystać myślenie obrazami?
  4. Mapa myśli i zwykła notatka – podobieństwa i różnice.
  5. Tworzenie mapy myśli.
  6. Kiedy warto korzystać z notatek graficznych?
  7. Korzyści płynące z notowania graficznego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu