logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
57

Metody aktywizujące w praktyce szkolnej nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Nauczycielskie strategie aktywizujące uczniów na zajęciach lekcyjnych:
    1. jak rozpoczynać lekcje?
    2. jak zaangażować uczniów?
    3. jak uczyć współpracy?
    4. jak powtarzać i utrwalać wiedzę?
  2. Metody aktywizujące w procesie uczenia się:
    1. metody integracyjne,
    2. metody tworzenia i definiowania pojęć,
    3. metody hierarchizacji,
    4. metody rozwijające twórcze myślenie,
    5. metody dyskusyjne,
    6. gry dydaktyczne,
    7. metoda eksperymentu,
    8. metody ewaluacyjne.
  3. Projektowanie scenariusza zajęć z zastosowaniem wybranej metody pracy z uczniem.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu