logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
57

Techniki uczenia się i motywowania nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Omówienie efektywnych metod nauczania i motywowania uczniów.
  2. Prezentacja metod i technik aktywizujących.
  3. Sposoby dostosowania wymagań w stosunku do uczniów o zróżnicowanym poziomie zdolności i umiejętności.
  4. Sposoby poprawiające koncentrację uwagi uczniów w czasie lekcji.
  5. Sposoby komunikowania się z uczniem i wspieranie go w kształtowaniu pozytywnej samooceny.
  6. Praktyczne wykorzystanie wybranych metod i technik aktywizujących w twórczym rozwiązywaniu problemów.
  7. Radzenie sobie z trudnościami na przykładzie konkretnych sytuacji – przykłady dobrej praktyki.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu