WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
57

Stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez stosowanie gier i zabaw aktywizujących

Adresaci

  • nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

  1. Rola zabawy w rozwoju dzieci.
  2. Aktywność dziecka w świetle nowej podstawy programowej.
  3. Metody, techniki, gry i zabawy do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  4. Zaplanowanie efektywnych zajęć.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą umiejętność stosowania w praktyce poznanych metod aktywizujących
  • nabędą umiejętność planowania ciekawych i efektywnych zajęć zintegrowanych
  • usystematyzują swoją wiedzę na temat roli zabawy w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu