WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
56

Zabawy, które pomagają dzieciom w różnych czynnościach - czyli jak urozmaicić zajęcia z najmłodszymi uczniami

Adresaci

 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • nauczyciele wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele świetlic szkolnych

Zakres treści

 1. Czym jest zabawa? Jak sprawić, by zawsze była czasem radości?
 2. Zabawowa aktywność dziecka w różnorodnych czynnościach i zachowaniach ukierunkowanych na określony cel lub wynik.
 3. Zabawy, które pomagają odpocząć:
  1. zabawy dotykowe,
  2. kołysanki.
 4. Wykorzystanie muzyki dla indywidualnego rozwoju ucznia oraz jego wyobraźni i wrażliwości.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają zabawy muzyczno-ruchowe, które uczą dzieci współpracy z innymi, ćwiczą koordynację ruchową oraz zapewniają uśmiech i radość
 • nabędą umiejętność prowadzenia ciekawych zajęć muzycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • nabędą umiejętność wykorzystania wartości artystycznych muzyki dla indywidualnego rozwoju ucznia, jego wyobraźni twórczej, wrażliwości estetycznej oraz emocjonalnej.
Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
14--18

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu