logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
56

Kompetencje emocjonalne w praktyce dydaktyczno-wychowawczej nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Edukacja społeczno-emocjonalna – definicje, podstawowe pojęcia.
 2. Cechy dojrzałej osobowości wg A. Maslowa:
  1. cechy osób samorealizujących się,
  2. skutki zaniedbania rozwoju.
 3. Kompetencje emocjonalne:
  1. społeczne,
  2. osobiste.
 4. Rola inteligencji emocjonalnej w edukacji.
 5. Kompetencje emocjonalne – koszty ich braku.
 6. Emocjonalne abecadło – podsumowanie.
 7. Wybrane zasoby osobiste:
  1. wsparcie społeczne,
  2. optymizm, jako styl wyjaśniania zdarzeń,
  3. poczucie sprawczości i skuteczności,
  4. poczucie koherencji i in.

  Przewidywane efekty szkolenia

  Uczestnicy:

  • poznają podstawy problematyki edukacji społeczno-emocjonalnej
  • poznają wpływ kompetencji emocjonalnych na funkcjonowanie szkolne uczniów
  • poznają wybrane zasoby osobiste i ich znaczenie w praktyce edukacyjnej
  • nabędą umiejętność wykorzystania poznanej wiedzy w pracy własnej oraz w procesie edukacyjno-wychowawczym.
  Liczba godzin

  6

  Odpłatność
  80,00
  Liczba uczestników w grupie
  15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu