logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
54

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

Adresaci

Zakres treści

  1. Poznanie skutecznych metod i sposobów zachęcania uczniów do czytania i rozbudzania motywacji czytelniczych.
  2. Przykładowe działania promujące czytelnictwo na terenie szkoły oraz programy społeczne promujące czytanie.
  3. Edukacja czytelnicza – ćwiczenia zachęcające do czytania na lekcjach i poza klasą.
  4. Postawy nauczycieli animujące czytelnictwo uczniów.
  5. Nowe technologie stosowane w procesie czytania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu