logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
53

Trening kreatywności

Adresaci

Zakres treści

  1. Różne style uczenia się i myślenia.
  2. Kreatywność – wyjaśnienie pojęcia i niezbędna wiedza.
  3. Rozgrzewka twórcza.
  4. Myślenie pytajne – twórcze widzenie świata.
  5. Myślenie kombinacyjne – twórcze łączenie.
  6. Myślenie transformacyjne – twórcze przekształcanie.
  7. Twórcze rozwiązywanie problemów – kreatywność zaawansowana.
  8. Ćwiczenia kreatywności, czyli codzienna radość twórczego myślenia.
  9. Metodyka treningu kreatywności.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu