logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
52

Rola myślenia kreatywnego w przygotowaniu ucznia do egzaminu ósmoklasisty nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Myślenie kreatywne w kontekście podstawy programowej.
  2. Planowanie zajęć rozwijających myślenie kreatywne.
  3. Rola myślenia kreatywnego w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty.
  4. Dobór zadań i metod pracy służących rozwijaniu myślenia kreatywnego.
  5. Rozwiązywanie schematycznych problemów w sposób nietypowy.
  6. Sposób zapisywania spostrzeżeń i wniosków.
  7. Myślenie kreatywne możliwością pracy z uczniem słabym i uczniem zdolnym.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu