logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
51

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

Adresaci

Zakres treści

  1. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie Europejskie Ramy Odniesienia – podstawy teoretyczne kompetencji matematycznych.
  2. Profil kompetencyjny ucznia.
  3. Specyfika kształcenia kompetencji matematycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych.
  4. Metody, sposoby i środki dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji matematycznych.
  5. Kształtowanie strategii rozwiązywania problemów matematycznych przez uczniów.
  6. Przykłady scenariuszy lekcji, gier i zabaw edukacyjnych, projektów edukacyjnych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu